top of page

Stemmingsproblemen

Kinderen kunnen heel snel van stemming wisselen. Ze kunnen het ene moment verdrietig zijn en zich terugtrekken en het volgende moment lijkt er niks meer aan de hand te zijn. Dit is bij kinderen heel normaal. Wanneer zo’n sombere bui niet vanzelf over gaat, kan er sprake zijn van stemmingsproblemen. Een kind met stemmingsproblemen is vaak somber en vindt weinig dingen leuk. Toch kunnen kinderen met stemmingsproblemen vaak wel spelen en plezier maken waardoor het de omgeving niet snel opvalt. Maakt u zich zorgen en merkt u dat uw kind last heeft van stemmingsproblemen, neem dan contact op.

bottom of page