top of page

Lees- en/of spellingproblemen

Lees- en/of spellingproblemen en dyslexie

Wanneer uw kind moeite heeft met lezen en/of spelling of er sprake is van dyslexie maar uw kind niet in aanmerking komt voor vergoede behandeling, kunt u terecht bij Orthopedagogenpraktijk Hanneke. Het is ook mogelijk dat uw kind het vergoede dyslexietraject heeft afgerond, maar er nog behoefte is aan extra begeleiding. U kunt uw kind dan aanmelden voor individuele behandelingen.

Heeft uw kind extra hulp nodig op leergebied? Dan is individuele behandeling op het gebied waar uw kind problemen ervaart iets voor hem/haar (technisch- en/of begrijpend lezen, spelling, rekenen).Tijdens de behandelingen wordt ernaar gestreefd uw zoon of dochter zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen bij de onderdelen waar hij/zij problemen ervaart en de achterstanden zoveel mogelijk in te halen, zodat uw kind weer zo goed mogelijk mee kan met het niveau van zijn/haar klasgenoten. Daarnaast wordt vaak gezien dat sociaal-emotionele problemen een oorzaak kunnen zijn van leerproblemen en andersom. Daarom wordt tijdens de behandelingen eveneens nauwlettend in de gaten gehouden of uw kind problemen ervaart op sociaal-emotioneel gebied. Voorafgaand aan het behandeltraject wordt het huidige niveau van uw kind bepaald. Op basis hiervan wordt een behandelplan opgesteld met een aantal doelen waaraan gewerkt zal worden en op welke manier we deze doelen kunnen realiseren. Indien gewenst zal er eveneens contact met school op worden genomen, om waar mogelijk aan te sluiten op de leermethodes van school en de behandeling op deze manier zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

 

Werkwijze

  • Intakegesprek (gratis)

  • Behandeling 1: 0-meting

  • Opstellen behandelplan (gratis)

  • Bespreken van het behandelplan met ouders (eventueel op school)

  • Na 12 behandelingen een evaluatiemoment

  • Uitwerken evaluatieverslag (gratis)

  • Evaluatieverslag bespreken met ouders (eventueel op school)

  • Voortzetten of beëindigen van de behandeling

 

Als u denkt dat deze behandeling iets voor uw kind is, kunt u contact met mij opnemen.

 

Voor deze behandeling wordt het standaard uurtarief gehanteerd. Een overzicht van de kosten per behandeling vindt u bij de tarieven.

 

Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.

 

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook het schrijven erg moeizaam gezien de leeftijd, het onderwijsniveau en de gemiddelde intelligentie van het kind.

Er kan alleen gesproken worden van dyslexie wanneer er geen andere oorzaken zijn die de lees- en/of spellingproblemen kunnen verklaren. Kinderen met dyslexie gaan ondanks veel en gericht oefenen (bijna) niet vooruit. 

Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen, niet in het begrijpend lezen. Dyslexie kan het begrijpend lezen wel belemmeren. Dyslexie belemmert ook het vlot leren lezen. De meeste kinderen met dyslexie leren uiteindelijk wel lezen, maar blijven trager lezen. Ze moeten er meer energie in steken en zijn sneller afgeleid dan de gemiddelde lezer. Dat gaat vaak ten koste van het begrip van wat gelezen is.

 

Dyslexie is een leerstoornis die van blijvende aard is. Ondanks dit blijvende karakter is er met de juiste begeleiding wel vooruitgang te boeken. Door de juiste begeleiding en het intensief oefenen met het lezen en/of de spelling kan de achterstand beperkt worden/blijven.

Binnen de behandeling wordt gebruik gemaakt van een methode die wetenschappelijk is onderzocht en effectief is gebleken. Bij deze methode wordt uit gegaan van de klankstructuur van de Nederlandse taal. Door de verschillende soorten klanken een kleur te geven, wordt de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt en het fonologisch bewustzijn gestimuleerd.

Indien gewenst zal er eveneens contact met school op worden genomen om de behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

 

Regelmatig wordt gezien dat kinderen met dyslexie last hebben van bijkomende problemen, zoals een laag zelfbeeld of faalangst. Tijdens de behandelingen wordt daarom aandacht besteed aan een stukje psycho-educatie. Wanneer uw kind weet dat dyslexie de verklaring is voor de achterblijvende resultaten, kan dat uw kind rust geven.

 

Werkwijze

  • Intakegesprek (gratis)

  • Behandeling 1: 0-meting

  • Opstellen behandelplan (gratis)

  • Bespreken van het behandelplan met ouders (eventueel op school)

  • Na 12 behandelingen een evaluatiemoment

  • Uitwerken evaluatieverslag (gratis)

  • Evaluatieverslag bespreken met ouders (eventueel op school)

  • Voortzetten of beëindigen van de behandeling

 

Als u denkt dat deze behandeling iets voor uw kind is, kunt u contact met mij opnemen

 

Voor deze behandeling wordt het standaard uurtarief gehanteerd. Een overzicht van de kosten per behandeling vindt u bij de tarieven.

bottom of page