top of page

Rekenproblemen

Rekenproblemen en dyscalculie

Heeft uw kind moeite met rekenen en extra ondersteuning nodig? Dan kunt u hiervoor terecht bij Orthopedagogenpraktijk Hanneke.

Rekenproblemen

Heeft uw kind extra hulp nodig op leergebied? Dan is individuele behandeling op het gebied waar uw kind problemen ervaart iets voor hem/haar (technisch- en/of begrijpend lezen, spelling, rekenen). Tijdens de behandelingen wordt ernaar gestreefd uw zoon of dochter zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen bij de onderdelen waar hij/zij problemen ervaart en de achterstanden zoveel mogelijk in te halen, zodat uw kind weer zo goed mogelijk mee kan met het niveau van zijn/haar klasgenoten. Daarnaast wordt vaak gezien dat sociaal-emotionele problemen een oorzaak kunnen zijn van leerproblemen en andersom. Daarom wordt tijdens de behandelingen eveneens nauwlettend in de gaten gehouden of uw kind problemen ervaart op sociaal-emotioneel gebied. Voorafgaand aan het behandeltraject wordt het huidige niveau van uw kind bepaald. Op basis hiervan wordt een behandelplan opgesteld met een aantal doelen waaraan gewerkt zal worden en op welke manier we deze doelen kunnen realiseren. Indien gewenst zal er eveneens contact met school op worden genomen om waar mogelijk aan te sluiten op de leermethodes van school en de behandeling op deze manier zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

 

Werkwijze

 • Intakegesprek (gratis)

 • Behandeling 1: 0-meting

 • Opstellen behandelplan (gratis)

 • Bespreken van het behandelplan met ouders (eventueel op school)

 • Na 12 behandelingen een evaluatiemoment

 • Uitwerken evaluatieverslag (gratis)

 • Evaluatieverslag bespreken met ouders (eventueel op school)

 • Voortzetten of beëindigen van de behandeling

 

Als u denkt dat deze behandeling iets voor uw kind is, kunt u contact met mij opnemen.

 

Voor deze behandeling wordt het standaard uurtarief gehanteerd. Een overzicht van de kosten per behandeling vindt u bij de tarieven.

Dyscalculie

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het geautomatiseerd (snel en accuraat) kunnen oproepen en uitvoeren van reken- en telhandelingen. (Desoete et al. 2006)

 

Kinderen met dyscalculie slagen er niet in om eenvoudige optel- en aftreksommen vlot op te lossen, ondanks intensief oefenen met rekenen. Terwijl het juiste antwoord op een eenvoudige som bij kinderen zonder dyscalculie snel wordt opgeroepen, moeten kinderen met dyscalculie hier bewust over nadenken. Eenvoudige sommen kosten daardoor veel meer tijd.

Er kan alleen gesproken worden van dyscalculie wanneer er geen andere oorzaken zijn die de rekenproblemen kunnen verklaren. Wanneer er sprake is van dyscalculie heeft de leerling een hardnekkig rekenprobleem, ondanks extra uitleg en oefening op school blijven de problemen bestaan. Daarnaast is er sprake van ernstige rekenmoeilijkheden bij het kind. Toetsscores (met name tempotoetsen) die beneden het tiende percentiel vallen geven meestal een goede indicatie van ernstige rekenmoeilijkheden. Een kind met dyscalculie heeft moeite met de elementaire kennis, het gaat hierbij dus niet om complexe rekensommen maar om eenvoudige optel- en aftrekcombinaties en de tafels en vermenigvuldigingen, waarbij het proces niet goed geautomatiseerd is.

 

Dyscalculie is een leerstoornis die van blijvende aard is. Ondanks dit blijvende karakter is er met de juiste begeleiding wel vooruitgang te boeken. Door de juiste begeleiding en het intensief oefenen met het rekenen kan de achterstand beperkt worden/blijven.

Indien gewenst zal er eveneens contact met school op worden genomen om de behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

 

Regelmatig wordt gezien dat kinderen met dyscalculie last hebben van bijkomende problemen, zoals een laag zelfbeeld of faalangst. Tijdens de behandelingen wordt daarom aandacht besteed aan een stukje psycho-educatie. Wanneer uw kind weet dat dyscalculie de verklaring is voor de achterblijvende resultaten, kan dat uw kind rust geven.

 

Werkwijze

 • Intakegesprek (gratis)

 • Behandeling 1: 0-meting

 • Opstellen behandelplan (gratis)

 • Bespreken van het behandelplan met ouders (eventueel op school)

 • Na 12 behandelingen een evaluatiemoment

 • Uitwerken evaluatieverslag (gratis)

 • Evaluatieverslag bespreken met ouders (eventueel op school)

 • Voortzetten of beëindigen van de behandeling

 

Als u denkt dat deze behandeling iets voor uw kind is, kunt u contact met mij opnemen

 

Voor deze behandeling wordt het standaard uurtarief gehanteerd. Een overzicht van de kosten per behandeling vindt u bij de tarieven.

bottom of page